40,3 miljoner människor

Tvärtemot vad många tror så avskaffades inte slaveriet under 1800-talet. Det fortsätter att fånga och skada människor i hela världen än idag.

Kvinnor pressas till prostitution, tonårstjejer gifts bort, män tvingas arbeta på fiskebåtar, barn utnyttjas att knyta mattor och göra tegelstenar. I hela världen utnyttjas människor och hela familjer i det vi idag kallar modernt slaveri.

Vi kan inte längre stå och titta på. Därför har vi i Pingstkyrkan Örnsköldsvik sedan ett par år tillbaka startat gruppen No Slaves. Vi arbetar tillsammans med PMU, IBRA och många församlingar och kyrkor runt om i landet för att tillsammans befria slavar och motverka slaveriet.

Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna – Luk 4:18

Modernt slaveri i siffror
40,3 miljoner människor lever i modernt slaveri
4,3 miljoner av dem är slavar inom sexindustrin
71% av dem är kvinnor
25% av slavarna är barn
150 miljarder USD genereras från slavkraft i
illegala vinster per år.

Att vara en slav innebär att man:
Betraktas och behandlas som egendom. Slavägaren låter vanligen slavarna utföra tvångsarbete och kan även sälja slaven vidare.
Genom fysiska eller psykiska hot pressas slaven till arbete utan att få lön och utan frihet att välja något annat.

Visst vill du vara med och motverka det moderna slaveriet?